Termeni si Conditii

TERMENI ȘI CONDIȚII

ale societății comerciale ALI BLISS S.R.L

cu sediul social : Municipiul Oradea ,Strada Podului nr.21 ,bloc SERE ,etaj 3 ap.57 Judet Bihor cod unic de identificare: 39004750

pentru vânzarea mărfurilor prin intermediul magazinului online pe pagina de internet www.glim.ro

 

1. DISPOZIȚII INTRODUCTIVE

 

1.1. Aceşti termeni și condiții (în continuare doar „termeni și condiții”) ai societății comercialeALI BLISS S.R.L

cu sediul social : Municipiul Oradea ,Strada Podului nr.21 ,bloc SERE ,etaj 3 ap.57 Judet Bihor cod unic de identificare: 39004750

ajustează în conformitate cu prevederile legislației incidente (în special Legea nr.296/2004 privind Codul consumului și OUG nr.34/2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii) drepturile și obligațiile reciproce ale părților contractante care decurg din sau în baza contractului de vânzare-cumpărare (în continuare doar„contract de vânzare-cumpărare”) încheiat între vânzător și altă persoană fizică (în continuare doar „cumpărător”) prin intermediul magazinului online al vânzătorului. Magazinul online este operat de vânzător pe pagina web situată pe adresa de internet www.glim.ro  (în continuare doar „pagina web”) și aceasta prin intermediul interfeței paginii web (în continuare doar „interfața web a magazinului”).

1.2. Termenii și condițiile nu se aplică în cazurile în care o persoană, care intenționează să achiziționeze bunuri de la vânzător, este o persoană juridică sau o persoană care comandă bunuri în cadrul activității sale comerciale sau în cadrul unei ocupații individuale.

 

1.3. Dispozițiile derogatorii de la termeni și condiții pot fi stabilite în contractul de vânzare-cumpărare. Măsurile de derogare din contractul de vânzare-cumpărare au prioritate în fața dispozițiilor din cadrul termenilor și condițiilor.

 

1.4.Termenii și condițiile sunt parte integrantă a contractului de vânzare-cumpărare. Contractul de vânzare-cumpărare împreună cu termenii și condițiile sunt redactate în limba romană. Contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limba cehă.

 

1.5. Versiunea termeni și condiții poate fi modificată sau completată de către vânzător. Prin prezenta dispoziție nu sunt atinse drepturile și obligațiile care decurg din versiunea anterioară valabilă a termenilor și condițiilor.

 

2. CONT UTILIZATOR

 

2.1. În baza înregistrarii cumpărătorului, realizată pe pagina web, cumpărătorul poate avea acces la interfața lui de utilizator. Din interfața lui de utilizator, cumpărătorul poate efectua comanda de produse (în continuare doar „cont utilizator”). În cazul în care interfața web a magazinului va permite, cumpărătorul poate efectua comanda produselor, de asemenea, fără înregistrarea directă din interfața web a magazinului.

 

2.2. La înregistrarea pe pagina web și la comandarea mărfii, cumpărătorul este obligat să treacă date corecte și adevărate. Cumpărătorul este obligat să actualizeze orice modificare a datelor introduse în contul de utilizator. Datele introduse de către cumpărător în contul de utilizator și în timpul comandării bunurilor, sunt considerate corecte de către vânzător.

 

2.3. Accesul în contul de utilizator este securizat prin nume utilizator și parolă. Cumpărătorul este obligat să păstreze confidențialitatea cu privire la informațiile necesare pentru accesul în contul lui de utilizator.

 

2.4. Cumpărătorul nu are dreptul să permită utilizarea unui cont utilizator terțelor persoane.

 

2.5. Vânzătorul poate anula contul de utilizator, mai ales în cazul în care cumpărătorul nu își folosește contul de utilizator pentru mai mult de 30 de zile sau în cazul în care cumpărătorul își încalcă obligațiile care îi revin în temeiul contractului de vânzare-cumpărare (inclusiv termeni și condiții).

 

2.6. Cumpărătorul ia la cunoștință, că contul de utilizator nu trebuie să fie disponibil continuu, și aceasta în special în ceea ce privește întreținerea necesară hardware și software a echipamentelor vânzătorului, eventual întreținerea necesară hardware și software a echipamentelor terțelor persoane.

 

3. ÎNCHEIEREA CONTRACTULUI DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

3.1. Orice prezentare a produselor plasate pe interfața web a magazinului are caracter informativ și vânzătorul nu este obligat să încheie contract de vânzare-cumpărare cu privire la aceste produse.

 

3.2. Interfața web a magazinului cuprinde informații despre produse, inclusiv prețurile individuale ale produselor și costurile privind returnarea mărfii, în cazul în care aceste produse prin natura lor nu pot fi returnate în mod normal prin poșta. Prețurile produselor sunt introduse inclusiv cu taxă pe valoare adaugată și toate taxele aferente. Prețurile produselor rămân în vigoare pe perioada afișării acestora pe interfața web a magazinului. Prin această dispoziție nu este limitată posibilitatea vânzătorului de a încheia un contract de vânzare-cumpărare în condiții negociate în mod individual.

 

3.3. Interfața web a magazinului, de asemenea conține informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor. Informații privind costurile asociate cu ambalarea și livrarea produselor introduse pe interfața web a magazinului sunt valabile doar în cazurile în care produsele sunt livrate pe teritoriul României.

 

3.4. Pentru comanda produselor, cumpărătorul va completa un formular de comandă în interfața web a magazinului. Formularul de comanda conține informații în special despre:

produsele comandate (produsele comandate cumpărătorul le „adaugă” în coșul electronic de cumpărături a interfeței web a magazinului),

modalitatea de plată a prețului de achiziție, datele despre modalitatea de livrare dorită pentru produsele comandate și,

informații privind costurile legate de livrarea produselor (în continuare împreună doar „comandă“).

3.5. Înaintea transmiterii comenzii vânzătorului, cumpărătorului îi este permis să-și controleze și să modifice datele pe care cumpărătorul le-a adăugat în comandă, cu privire la posibilitatea cumpărătorului de a constata şi corecta greșelile apărute în timpul introducerii datelor în comandă. Comanda se va transmite vânzătorului printr-un click pe „Finalizare comandă“. Datele introduse în comandă sunt considerate corecte de către vânzător. Vânzătorul, fără întărziere, după primirea comenzii îi va confirma cumpărătorului primirea acesteia prin poștă electronică, și aceasta pe adresa electronică a cumpărătorului introdusă în contul de utilizator sau în comandă (în continuare doar „adresa electronică”).

 

3.6. Vânzătorul are întotdeauna dreptul, în funcție de natura comenzii (cantitatea produselor, cuantumul prețului de achiziție, costurile estimate pentru transport), să-i solicite cumpărătorului confirmare suplimentară a comenzii (de ex.: în scris sau telefonic).

 

3.7. Relația contractuală între vânzător și cumpărător ia naștere prin livrarea bunurilor comandate, la adresa specificată de cumpărător în comandă.

 

3.8. Cumpărătorul este de acord cu folosirea mijloacelor de comunicare la distanţă pentru încheierea contractului de vânzare-cumpărare. Costurile suportate de cumpărător prin folosirea mijloacelor de comunicare la distanţă în legătură cu încheierea contractului de vânzare-cumpărare (costuri de conectare la internet, costurile apelurilor telefonice) sunt suportate de cumpărător, deoarece aceste costuri nu diferă de tarifele standard.

 

3.9. Cumpărătorul ia la cunoștiința faptul ca unele produse pot fi livrate fără șuruburile de montare.

 

4. PREȚUL PRODUSELOR ȘI CONDIȚII DE PLATĂ

 

4.1. Prețul produselor și eventualele cheltuieli legate de livrarea acestora, conform contractului de vânzare-cumpărare, cumpărătorul le poate achita vânzătorului prin următoarele modalități:

în numerar prin ramburs în locul stabilit de cumpărător în comandă;

prin card bancar;

4.2. Împreună cu prețul de achiziție, cumpărătorul este obligat să achite costurile legate de ambalarea și livrarea produselor în cuantumul cuvenit. Dacă în mod expres nu este menționat altfel, în continuare prin prețul de achiziție se înțeleg și costuri legate de livrarea produselor.

 

4.3. Vânzătorul nu percepe de la cumpărător nici un avans sau vreo altă plată similară. Prin aceasta nu este afectată dispoziția art. 4.6 termeni și condiții cu privire la obligația de achitare a prețului de achiziție în avans.

 

4.4. În cazul plății în numerar sau în cazul plății prin ramburs, prețul de achiziție este scadent în momentul preluării produselor. În cazul plăților bancare, prețul de achiziție este scadent în termen de 7 zile de la încheierea contractului de vânzare-cumpărare.

 

4.5. În cazul plaților bancare, cumpărătorul este obligat să achite prețul de achiziție al produselor împreună cu menționarea simbolului variabil al plății. În cazul plăților bancare, obligația cumpărătorului de a achita prețul de achiziție este îndeplinită în momentul creditării sumei aferente în contul vânzătorului.

 

4.6. Vânzătorul are dreptul, în special în cazul neconfirmării suplimentare a comenzii din partea cumpărătorului (art. 3.6), să solicite achitarea întregului preț de achiziție înainte de expedierea produselor către cumpărător.

 

4.7. Eventualele reduceri din prețul produselor, oferite de vânzător cumpărătorului, nu pot fi combinate reciproc.

 

4.8. Dacă este un lucru obișnuit în relațiile comerciale sau este prevăzut de reglementările legale, vânzătorul, cu privire la plățile efectuate în baza contractului de vânzare-cumpărare, îi va emite cumpărătorului un document fiscal – factura. Vânzătorul este plătitor de TVA. Documentul fiscal – factura o va emite vânzătorul cumpărătorului după achitarea prețului de achiziție și o va trimite în format electronic la adresa de email a cumpărătorului.

 

4.9. Modificarea facturii poate fi solicitată, cu excepția cazului în care aceasta se datorează unei modificări în cadrul livrării bunurilor sau corecția unei greșeli evidente la factura originală (de ex. greșeală de scriere, cantitatea greșită a produselor facturate, etc.), doar până în a 3 zi a lunii următoare emiterii facturii. După această dată modificarea nu mai este posibilă.

 

 

5. RETRAGEREA DIN CONTRACTUL DE VÂNZARE-CUMPĂRARE

 

5.1. Cumpărătorul ia la cunoștință faptul că conform prevederilor art.16 din OUG nr.34/2014 , nu poate, printre altele, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor, care a fost ajustat, conform cerințelor cumpărătorului sau pentru persoana acestuia, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea produselor, care sunt supuse deteriorării rapide, cât și a produselor care, după livrare au fost returnate amestecate cu alte produse, să se retraga din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea mărfii în pachetul sigilat, pe care consumatorul le-a deschis și din motive de igienă nu este posibilă returnarea acestora; să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare privind livrarea înregistrărilor video sau audio sau programelor informatice, dacă a deteriorat ambalajul lor original. Vânzătorul subliniază faptul că produsele – măștile respiratorii cu clasa de protecție FFP2 / mască de față, pe care consumatorul le-a scos din ambalaj, sunt mărfuri care, din motive de igienă, nu pot fi returnate conform prevederilor OUG 34/2014 art. 16.

 

5.2. În cazul în care nu este vorba de cazul menționat în art. 5.1 termeni și condiții sau alt caz când nu este posibilă retragerea din contract, cumpărătorul în conformitate cu prevederile art. art.9 și urm. din OUG nr.34/2014 are dreptul să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare, și aceasta în termen de paisprezece (14) zile calendaristice de la preluarea produselor, în timp ce în cazul în care obiectul contractului de vânzare-cumpărare sunt câteva tipuri de produse sau livrarea mai multor părți, acest termen începe să curgă de la data preluării ultimei comenzi de produse. Retragerea din cadrul contractului de vânzare-cumpărare trebuie transmisă vânzătorului în termenul menționat în fraza anterioară. Pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, cumpărătorul poate folosi formularul online oferit de vânzător. Retragerea din contractul de vânzăre-cumpărare, printre altele, cumpărătorul o poate trimite la adresa firmei sau o poate face prin completarea formularului de reclamatii. Formularul nu este obligatoriu dar ajută la soluționarea mai rapidă a reclamației dvs.

 

5.3. Pe lângă dreptul legal de retragere din contract menționat anterior, vă oferim suplimentar garanția de returnare a produselor în termen de 60 de zile de la preluare. Puteți anula contractul după expirarea perioadei de retragere de 14 zile, prin returnarea produsele în termen de 60 de zile de la primire (perioada începe în ziua următoare livrării mărfii) dacă produsele sunt în ambalajul original, complete, nu sunt folosite sau deteriorate și dacă nu este vorba de produse adaptate după dorința consumatorului. Pentru respectarea termenului este suficient să expediați produsele în timp util.

 

5.4. În cazul retragerii din contract conform art. 5.2 termeni și condiții vânzătorul va returna fondurile bănești primite de la cumpărător în termen de paisprezece (14) zile de la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare de către cumpărător și aceasta prin aceeași modalitate prin care le-a primit de la cumpărător. Vânzătorul are, de asemenea, dreptul să returneze executarea oferită de cumpărător deja la returnarea produselor de către cumpărător sau prin altă modalitate, dacă cumpărătorul va fi de acord și nu îi vor fi cauzate alte cheltuieli. Dacă cumpărătorul se retrage din contractul de vânzare-cumpărăre, vânzătorul nu este obligat să-i returneze fondurile bănești cumpărătorului înainte ca cumpărătorul să-i returneze produsele sau îi demonstrează că i le-a trimis.

La returnarea produselor/renunțare la contract are dreptul cumpărătorul - consumatorul. Dacă ați cumpărat pentru scopurile firmei (în comanda ați introdus CUI sau CIF), nu mai sunteți consumator, ci intermediar. Din acest motiv, conform OUG nr.34/2014, nu aveți dreptul la returnarea produselor în 14 zile calendaristice de la primirea produselor.

 

5.5. Dreptul pentru achitarea prejudiciului cauzat mărfii, vânzătorul are dreptul să compenseze unilateral împotriva pretenților cumpărătorului de restituire a prețului de achiziție.

 

5.6. În cazurile în care cumpărătorul are dreptul, în conformitate cu prevederile art. 9 și următoarele din OUG nr.34/2014, să se retragă din contractul de vânzare-cumpărare, vânzătorul de asemenea are dreptul să se retragă oricând din contractul de vânzare-cumpărare, și aceasta până în momentul preluării produselor de către cumpărător. Într-o asemenea situație vânzătorul îi va returna cumpărătorului prețul de achiziție fără amânări nejustificate și aceasta prin transfer bancar în contul indicat de cumpărător. Cumpărătorul are dreptul la recuperarea fondurilor bănești pentru transport doar în cea mai mică sumă oferită (în cazul în care și-a ales varianta mai scumpă a transportului).

 

5.7. Dacă împreună cu marfa, cumpărătorului îi este oferit un cadou, contractul de donație dintre vânzător și cumpărător încheiat cu o condiție ulterioară, că dacă se ajunge la retragerea din contractul de vânzare-cumpărare, încetează și valabilitatea contractului de donație cu privire la un astfel de cadou și cumpărătorul este obligat să-i returneze vânzătorului împreună cu marfa și cadoul oferit.

 

5.8. În cazul în care becurile sunt parte a comenzii (surse de lumină), le-ați achiziționat împreună cu lampa cumparată, în mod gratuit, acestea, nu sunt obiectul garanției, în acest caz este vorba de articole promoționale.

 

6. TRANSPORTUL ȘI LIVRAREA MĂRFII

 

6.1. În cazul în care modalitatea de transport este convenită în baza unei cereri speciale a cumpărătorului, cumpărătorul își asumă riscul și eventualele costuri adiționale legate cu această modalitate de transport.

 

6.2. În cazul în care vânzătorul, conform contractului de vânzare-cumpărare, este obligat să livreze marfa în locul stabilit de cumpărător, acesta este obligat să preia produsele la livrare.

 

6.3. În cazul în care, din cauza cumpărătorului este necesară livrarea produselor într-un mod repetat sau printr-o altă modalitate decât a fost menționat în comandă, cumpărătorul este obligat să achite cheltuielile legate de livrarea repetată a produselor, respectiv cheltuielile legate de un alt mod de livrare.

 

6.4. La preluarea mărfii de la transportator, cumpărătorul este obligat să controleze integritatea ambalajului și, în cazul oricăror defecte, fără întărziere, va comunica acest aspect transportatorului. În cazul constatării deteriorării plicului care indică deschiderea neautorizată a pachetului, cumpărătorul nu are obligația sa preia coletul de la transportator.

 

6.5. Alte drepturi și obligații ale părților privind livrarea mărfii pot fi reglementate de condițiile speciale de livrare ale vânzătorului, dacă sunt emise de vânzător.

 

7. DREPTURI DIN EXECUTĂRI DEFECTUOASE

 

7.1. Drepturile și obligațiile părților contractante cu privire la drepturile din executări defectuoase sunt reglementate de legislația aferentă (în special prevederile OG nr.21/1992 privind protecția consumatorilor, OG nr.99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, Legea nr.449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, Legea nr.296/2004 privind Codul consumului, cu modificările și completările ulterioare). Drepturile din executarea defectuoasă cumpărătorul este obligat să le comunice vânzătorului fără întârziere nejustificată la adresa unității sale, unde acceptarea reclamațiilor este posibilă în ceea ce privește sortimentul de mărfuri vândute, eventual chiar la sediul social sau la locul de desfășurare în termen de 3 zile de la primirea coletului.

 

7.2. Vânzătorul răspunde în fața cumpărătorului că marfa nu are defecte la preluare. În special vânzătorul răspunde față de cumpărător ca în momentul preluării mărfii de cumpărător:

marfa are calitățile convenite de părți, și dacă nu există vreun acord, are acele calități pe care vânzătorul sau producătorul le-a descris sau la care cumpărătorul s-a așteptat cu privire la natura mărfii și în baza publicității efectuate de aceștia.

marfa se potrivește scopului pe care vânzătorul îl menționează pentru folosirea acesteia sau scopului general pentru care se foloșeste marfa în general.

marfa corespunde calității, modelului sau mostrei contractate, dacă calitatea sau realizarea a fost stabilită conform modelului sau mostrei contractate,

marfa este în cantitatea, dimensiunea și greutatea corespunzătoare și

marfa respectă cerințele legale

7.3. Dispozițiile menționate în art. 7.2 termeni și condiții nu se aplică la produsele vândute la un preț mai mic pentru defectul pentru care a fost stabilit prețul mai mic, pentru uzura mărfii cauzate de folosirea obisnuită a acestora, la produse folosite la defectul în măsura folosirii sau uzurii, pe care marfa a avut-o în momentul preluării de către cumpărător sau dacă reiese asa din natura mărfii.

 

7.4. Dacă defectul apare în termen de șase luni de la preluare, se consideră că produsul a fost defect deja de la preluare. Cumpărătorul este îndreptățit să-și exercite dreptul din defect, care apare la produsele de consum în termen de douăzeci și patru (24) de luni de la preluare.

 

7.5. Drepturile din executarea defectuoasă le exercită cumpărătorul la vânzător la adresa acestuia, unde este posibilă primirea reclamației luând în considerare sortimentul mărfii, eventual și la sediul sau locul desfășurării afacerii.

 

7.6. Alte drepturi și obligații ale părților legate de răspunderea vânzătorului pentru defecte pot fi reglementate de procedura de reclamații a vânzătorului.

 

8. ALTE DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE PĂRȚILOR CONTRACTANTE

 

8.1. Cumpărătorul dobandește dreptul de proprietate asupra mărfii în momentul achitării totale a prețului de achiziție și preluarea produselor de către cumpărător. Pentru produsele achiziționate din magazinul nostru online cumpărătorul beneficiează de garanție de conformitate de 24 de luni.

 

8.2. Vânzătorul, în raport cu cumpărătorul, nu este legat cu nici un cod de conduită.

 

8.3. Soluționarea reclamațiilor consumatorilor o asigură vânzătorul prin intermediul formularului de reclamații. Informații privind soluționarea reclamației cumpărătorului, vânzătorul o va trimite la adresa de email a cumpărătorului.

 

8.6.Protecția datelor cu caracter personal este asigurată în conformitate cu prevederile legale aplicabile în special Regulamentul Parlamentului European și Consiliului UE 2016/679 și politica de confidențialitate prezentată pe acest site.

 

9. LIVRAREA

 

9.1. Cumpărătorului îi poate fi livrat pe adresa electronică a acestuia.

 

10. DISPOZITII FINALE

 

10.1. În cazul în care relația bazată pe contractul de vânzare-cumpărare cuprinde elemente internaționale (străine), atunci părțile convin că relația este guvernată de legea cehă. Prin aceasta nu sunt afectate drepturile consumatorului rezultate din legislația generală cu caracter obligatoriu.

 

10.2. În cazul în care orice dispoziție din termeni și condțtii nu este validă sau în vigoare, sau devine așa, în locul dispozițiilor care nu sunt valide vor fi dispozițiile a căror semnificație este cea mai apropiată de dispozițiile invalide. Prin invaliditatea unei dispoziții nu este afectată valabilitatea celorlalte dispoziții.

 

10.3. Contractul de vânzare-cumpărare inclusiv termeni și condiții este arhivat de vânzător în format electronic și nu este accesibil.

 

10.4. Anexa termenilor și condițiilor este alcatuită dintr-un formular tip pentru retragerea din contractul de vânzare-cumpărare.

 

10.5. Datele de contact ale vânzătorului: adresa de corespondență: officeglim@gmail.com , contact telefon 0741454018.

 

10.6. Glim.ro deține dreptul de autor și/sau de folosință al textelor, imaginilor și tuturor elementelor grafice din acest site, dacă nu se menționează altfel în unele cazuri. Adresa de email la care ne puteți contacta: officeglim@gmail.ro.